Toegang tot medicijnen

Iedereen wil een zo gezond mogelijk leven. Essentiele medicijnen en andere medische producten moeten daarom beschikbaar en betaalbaar blijven. Farmaceuten krijgen echter soms een monopolie op hun producten en kunnen dan ongestoord de prijzen ervan verhogen. De coronapandemie heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat deze bedrijven disproportioneel veel macht hebben. Dat leidt nu tot beperkte en ongelijke toegang tot levensreddende middelen, die bovendien gedeeltelijk met belastinggeld zijn ontwikkeld.  

Wemos analyseert de werking van het systeem van medicijnontwikkeling, identificeert fouten in het systeem en doet aanbevelingen voor verandering aan Nederlandse, Europese en internationale beleidsmakers. Dit met als doel dat iedereen, overal, toegang heeft tot hoogwaardige, betaalbare medicijnen die voldoen aan hun medische behoeften.

Bekijk ook onze actiepagina ‘Gezondheid boven geld; medicijnen voor iedereen’

"Er zijn niet genoeg Covid-19-vaccins, omdat wij ze hier niet kunnen produceren. We bestellen ze uit westerse landen. Maar afhankelijk zijn van iemand verzwakt je geest. Het zou handig zijn als mensen hier de vaccins zelf kunnen maken."
Man die liever anoniem blijft, Malawi

Door fouten in het huidige systeem voor de ontwikkeling van medicijnen kunnen farmaceutische bedrijven extreem hoge prijzen vragen voor hun producten. Zij hebben monopolies op hun producten die soms onevenredig lang zijn. Bovendien zijn ze niet transparant over de kosten die ze maken tijdens onderzoek en ontwikkeling en over de wijze waarop ze hun prijzen bepalen. Ze zijn niet gebonden aan regels die de toegankelijkheid en betaalbaarheid van medicijnen garanderen. En dat terwijl de ontwikkeling van medicijnen deels gefinancierd wordt met belastinggeld. In het huidige systeem wegen commerciële belangen zwaarder dan de (volks)gezondheid.

Wij willen de oneerlijke systeemfouten in alle stadia van de ontwikkeling van medicijnen aanpakken. Dat kan alleen als overheden in actie komen. In het recente verleden had de Nederlandse regering een duidelijke positie met progressieve standpunten op dit thema. Nederland zou die leiderschapsrol op het wereldtoneel weer moeten oppakken om te zorgen dat iedereen toegang heeft tot essentiële medicijnen.

Meer informatie

Tijdens de Covid-19 pandemie was de verdeling van vaccins zeer ongelijk. De productie was onvoldoende en landen met een hoog inkomen kochten de meeste doses op. Dit trof Afrika meer dan enig ander continent. De landen die het laatst in de rij voor het Covid-19-vaccin stonden, zeiden terecht dat zij structurele oplossingen nodig hebben in plaats van liefdadigheidsmaatregelen.

De Afrikaanse Unie wil de productie in Afrika tegen 2040 verhogen, vijf vaccins voor verwaarloosde ziekten ontwikkelen, regelgevingscapaciteit opbouwen en stroomlijnen en 23 technologieoverdrachten voltooien. Verschillende wereldwijde initiatieven – zoals de Wereldbankgroep en de EU en regeringen met hoge inkomens – zijn van plan miljarden dollars aan overheidsmiddelen voor dit doel te mobiliseren. En sommige fabrikanten, zoals BioNTech en Afrigen, zijn overeengekomen om bij deze initiatieven samen te werken met ontwikkelingsinstellingen.

Aangezien de productie van vaccins op het Afrikaanse continent afhankelijk is van internationale financiering en beleid, willen wij dat mondiale actoren een gunstig klimaat helpen creëren. Zij moeten functionele mechanismen voor het delen van technologie ondersteunen en financieren en beleidsmaatregelen nemen die bijdragen tot duurzame productiecapaciteit in Afrika.

Meer informatie

De Covid-19-pandemie heeft aangetoond dat eensgezinde actie nodig is voor effectieve preventie van en reactie op infectieziekten en pandemieën. Niemand is immers veilig tot iedereen veilig is. Nationale gezondheidsstelsels – vaak ondergefinancierd – waren slecht voorbereid op een pandemie en lijden nog steeds onder de gevolgen van Covid-19. Wereldwijd blijft het een enorme uitdaging om voldoende financiering zeker te stellen; voorstellen hiervoor zijn tot dusverre volstrekt ontoereikend.

In lijn met onze visie op rechtvaardigheid in gezondheid willen wij dat deze financiering geleidelijk en naar daadkracht bijeen wordt gebracht, dat het  volgens de behoeften van landen wordt toegewezen en democratisch wordt beheerd. Gezien de reeds grote financieringstekorten voor gezondheidszorg mag de financiering van pandemische preventie, paraatheid en respons niet ten koste gaan van bestaande financiering. Het is bovendien een mondiale verantwoordelijkheid die alle landen ten goede komt. Daarom mag het niet uit de de pot voor officiële ontwikkelingshulp worden gefinancierd. Op basis van deze principes analyseren wij de verschillende voorstellen en pleiten wij voor oplossingen die rechtvaardig, inclusief en duurzaam zijn.

Meer informatie

Ontvang onze nieuwsbrief

  • instagram
  • linkedin
  • youtube