Nederland en wereldgezondheid

Gezondheid overstijgt landsgrenzen. Ontwikkelingen in één land kunnen de gezondheid en het dagelijks leven van mensen overal ter wereld beïnvloeden. ‘Niemand is veilig tenzij iedereen veilig is’, is een zin die we de laatste jaren vaak gehoord hebben. Maar het Nederlandse beleid rond wereldwijde gezondheid waarborgt vaak onvoldoende dat gezondheidszorg toegankelijk is voor iedereen, ook voor arme of kwetsbare mensen. De Nederlandse regering heeft een Nederlandse mondiale gezondheidsstrategie ontwikkeld. Een goed begin, hoewel er in de uitvoering aandacht moet zijn voor lacunes in de toegang tot geneesmiddelen en de risico’s van publiek-private partnerschappen in de gezondheidssector. 

 
Nederland moet een brede en multisectorale aanpak ontwikkelen om de huidige en toekomstige uitdagingen in mondiale gezondheid effectief aan te pakken. Dit houdt in dat Nederland 1) zich committeert aan structurele investeringen in mondiale gezondheid, 2) zich sterker richt op gezondheidssystemen en erkent dat deze een voorwaarde zijn voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, en 3) een ‘Health in All Policies’-aanpak toepast om de samenhang van het beleid te waarborgen. Wemos is een van de oprichters van de Dutch Global Health Alliance met wie wij ons sterk maken voor Nederlands beleid dat bijdraagt aan sterkere gezondheidssystemen wereldwijd.

"De Nederlandse Global Health Strategie kan alleen een succes worden als onze overheid voortbouwt op het advies en de behoeften van degenen die er direct mee te maken hebben. Samen met de Dutch Global Health Alliance dringen we aan op het opnemen van maatschappelijke organisaties uit lage- en middeninkomenslanden in de Dutch Global Health Hub die onze regering wil oprichten."
Corinne Hinlopen, global health advocate, Wemos

Als Wemos – en als lid van de Dutch Global Health Alliance – monitoren we de ontwikkelingen rond mondiale gezondheid in Nederland nauwgezet. We geven input via consultaties, delen onze mening over beleid(stukken) evenals aanbevelingen voor verbeteringen.

Meer informatie

Ontvang onze nieuwsbrief

  • instagram
  • linkedin
  • youtube