Inclusieve gezondheidssystemen

Iedereen moet toegang hebben tot de zorg die hij of zij nodig heeft. Wie je bent, waar je woont en hoeveel geld je hebt, mag daarbij geen rol spelen. Dit noem je ‘universele gezondheidszorg’, of universal health coverage in het Engels. Om dit te realiseren hebben we sterke en veerkrachtige gezondheidssystemen nodig die ziekten voorkomen en behandelen, en ons welzijn en onze kwaliteit van leven helpen verbeteren. Sterke gezondheidssystemen zijn tevens nodig om onze seksuele en reproductieve gezondheid en rechten te verwezenlijken. De realiteit in veel lage- en middeninkomenslanden is echter anders. Er is vaak een tekort aan medisch personeel en betaalbare medicijnen. En voor veel mensen zijn klinieken te duur, te ver weg of onvoldoende uitgerust om de meest dringende gezondheidsproblemen te behandelen. En voor mensen met meerdere kwetsbaarheden – bijvoorbeeld een meisje met een handicap, dat in armoede leeft – is het extra moeilijk om gebruik te maken van gezondheidsdiensten die zij nodig hebben.

Het bereiken van ‘universele gezondheidszorg’ is verankerd in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (doelstelling 3.8). Dit omvat bescherming van financiële risico’s, toegang tot hoogwaardige gezondheidsdiensten en toegang tot veilige, hoogwaardige en betaalbare essentiële geneesmiddelen en vaccins voor iedereen. Bovendien hebben alle VN-lidstaten zich gecommitteerd om armoede uit te roeien, discriminatie en uitsluiting te stoppen en ongelijkheden die mensen achterstellen te verminderen. Deze ambities vormen de kern van ons werk. We houden rekening met omstandigheden en kwetsbaarheden van mensen die extra barrières kunnen opwerpen om zo’n gezond mogelijk leven te leiden. Zo ontwikkelen we oplossingen die inclusief – dus echt voor iedereen – zijn.

“Ik ben opgegroeid op het platteland van Kenia. Daar besefte ik dat het systeem kapot is; arme plattelandsbewoners werden gemarginaliseerd terwijl rijke stedelingen de beste zorg kregen.”
Elizabeth Warindi, Make Way regionale/mondiale jongerenpanel, Kenia

Video over duurzame financiering

Deze video ‘Sustainable finance for health systems’, legt uit wat het belang is van financiering van gezondheidssystemen, ook om seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen te waarborgen.

Wemos is de penvoerder van Make Way, een internationaal partnerschap gericht op het verbeteren van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) van de meest gemarginaliseerde mensen in de samenleving. Samen met onze partners ontwikkelen wij innovatieve tools om overlappende kwetsbaarheden van mensen zichtbaar te maken waardoor we beter begrijpen hoe deze hun SRGR beïnvloeden. Daarmee verscherpen wij onze eigen beleidsbeïnvloeding en dat van andere andere maatschappelijke organisaties.

Make Way bestaat uit de kernpartners Akina Mama wa Afrika, Forum for African Women EducationalistsLiliane Foundation, The Circle of Concerned African Women Theologians Kenya, VSO Netherlands, en Wemos. We werken samen met het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en implementeren het programma in Ethiopië, Kenia, Rwanda, Oeganda, Zambia, oostelijk en zuidelijk Afrika en op mondiaal niveau.

Meer informatie

Ontvang onze nieuwsbrief

  • instagram
  • linkedin
  • youtube