Netwerken

Wemos werkt nauw samen met een aantal Nederlandse en internationale partners.

Dutch Global Health Alliance

Een samenwerking van o.a. Aidsfonds, Amref Flying Doctors, Cordaid, KIT Royal Tropical Institute, KNCV Tuberculosis Foundation, NLR, PharmAccess, Stichting Vluchteling en Wemos voor bevordering van beleid dat bijdraagt aan sterkere gezondheidssystemen wereldwijd. 

EU4Health Civil Society Alliance

Een netwerk van 28 Europese maatschappelijke organisaties dat gericht is op het realiseren van een Europa waarin iedere burger zo gezond mogelijk kan zijn en toegang heeft tot betaalbare en kwalitatief goede zorg.

Eurodad

Een netwerk van 50 Europese organisaties gericht op het veranderen van het mondiale economische en financiële systeem zodat armoede bestreden wordt en mensenrechten beschermd worden.

European Forum for Primary Care

Een netwerk van instituten, organisaties en individuele leden dat gericht is op het verbeteren van de volksgezondheid door het versterken van Primary Care (eerstelijnszorg).

European Institute of Health and Sustainable Development (EIHSD)

Een non-profit-organisatie dat zich inzet voor democratie, transparantie en duurzame ontwikkeling in de Europese regio.

European Public Health Alliance (EPHA)

een netwerk van ngo’s gericht op de publieke gezondheid, patiëntenorganisaties, zorgprofessionals en academici die zich inzetten voor het verbeteren van gezondheid, het aanpakken van gezondheidsongelijkheden en het versterken van de stem van de volksgezondheid in Europa.

Geneva Global Health Hub

Een project van maatschappelijke organisaties die democratischere global health-beleid en -bestuur willen.

Health Action International

Een wereldwijd netwerk voor het versterken van medicijnbeleid ter bevordering van volksgezondheid.

Health Workers For All Coalition

Een mondiale beweging van maatschappelijke organisaties die de rol van het maatschappelijk middenveld in mondiaal en nationaal zorgpersoneelsbeleid wil vergroten en actie wil ondernemen op het gebied van zorgpersoneel. Het secretariaat bestaat uit Wemos en Medicus Mundi International.

Medicus Mundi International

Een netwerk van organisaties op het gebied van internationale gezondheidssamenwerking en mondiale gezondheid.

NVTG

Een vereniging voor global health-professionals die zich inzet voor hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het gebied van global health en tropische geneeskunde.

Partos

De branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking.

SDG3 Allantie

Een netwerk van organisaties die zich bezighouden met het bereiken van Sustainable Development Goal 3 (SDG3).

Share-Net International

Op dit platform delen Nederlandse organisaties, zuidelijke partners en prominente internationale spelers die zich bezighouden met seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) hun ervaringen en expertises, met als doel het bereiken van de SRGR- en HIV-gerelateerde Sustainable Development Goals (SDG’s). Binnen Share-Net is Wemos voorzitter van de Nederlandse Community of Practice on the Global Financing Facility (GFF).

Daarnaast werkt Wemos regelmatig samen met:

Ontvang onze nieuwsbrief

  • instagram
  • linkedin
  • youtube