Visie, missie en strategie

Onze visie

Wemos streeft naar een wereld waarin iedereen zo gezond mogelijk kan leven.

Onze missie

Wij zetten ons in voor structurele verandering om wereldwijde rechtvaardigheid op het gebied van gezondheid te realiseren.

Rechtvaardigheid in wereldwijde gezondheid

Gezondheid is ons meest waardevolle bezit. Het is de basis voor een prettig leven en voor kansen, bijvoorbeeld in onderwijs en werk. Iemands gezondheid hangt van vele factoren af en niet iedereen kan even gezond zijn, maar je moet wel je volledige gezondheidspotentieel kunnen bereiken. Ongeacht wie je bent of waar je woont.

Er zijn nog steeds grote verschillen in gezondheid tussen bevolkingsgroepen en delen van de wereld. Vaak zijn die verschillen vermijdbaar. Het kán dus anders. Door structurele veranderingen kunnen we zorgen voor gelijke kansen op een goede gezondheid. Voor de huidige én toekomstige generaties.

Onze principes


Gezondheid is een mensenrecht

Omdat gezondheid een fundamentele behoefte is, is het in internationale verdragen vastgelegd als een mensenrecht. Overheden zijn dus verantwoordelijk en aansprakelijk voor het waarborgen van de voorwaarden voor optimale toegang tot gezondheidszorg en bescherming tegen bedreigingen van de gezondheid voor iedereen. Het betekent ook dat het algemeen belang van gezondheid altijd voorrang moet krijgen op politieke en economische belangen.   

Niemand mag achterblijven

Er mogen geen oneerlijke, vermijdbare of herstelbare verschillen in gezondheid zijn tussen verschillende groepen mensen. Of het nu gaat om sociale, economische, demografische of geografische categorieën, of bijvoorbeeld om geslacht, etniciteit, beperkingen of seksuele geaardheid. Iedereen, waar ook ter wereld, moet zijn volledige gezondheidspotentieel kunnen bereiken. Dat is de essentie van rechtvaardigheid in gezondheid.

Structurele verandering is nodig 

Om veerkrachtige gezondheidssystemen te creëren voor iedereen, zijn structurele veranderingen nodig. Zowel politiek, economisch als sociaal, in landen en op mondiaal niveau. Het kan gaan om veranderingen in wetgeving, nieuwe financieringsmechanismen en medische innovatiemodellen, of betere betrokkenheid van de mensen waar het om gaat. Bovendien is beleidscoherentie, bijvoorbeeld tussen ministeries, van essentieel belang om te voorkomen dat beleid in strijd is met goede gezondheid.  

Er is een gedeelde verantwoordelijkheid

In onze geglobaliseerde wereld is het streven naar optimale toegang tot gezondheidszorg een gedeelde verantwoordelijkheid. Veel actoren spelen hierbij een rol: regeringen, internationale donoren, multilaterale instellingen, het maatschappelijk middenveld en lokale gemeenschappen. Bovendien heeft de ongelijkheid tussen landen en bevolkingsgroepen vaak wortels in de koloniale geschiedenis. Daarom hebben juist hoge inkomenslanden de verantwoordelijkheid om de bestaande kloven te overbruggen.    

Strategie 2023-2027

Lees hieronder onze strategie voor 2023-2027 (in het Engels).

Cover of the Wemos strategy 2023-2027

Voorgaande strategiedocumenten vind je op deze pagina.

Lees meer over onze aanpak

Ontvang onze nieuwsbrief

  • instagram
  • linkedin
  • youtube