Privacyverklaring

1. Introductie

Dit is de privacyverklaring van stichting Wemos. Hierin leggen wij uit op welke wijze wij met uw persoonsgegevens omgaan. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens nemen wij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en de daaruit voortvloeiende wet- en regelgeving in acht.

2. Welke persoonsgegevens kunnen wij van u verwerken?

Wemos kan de onderstaande persoonsgegevens verwerken:

 • aanhef (titel, geslacht)
 • contact-/NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres
 • geboortedatum
 • betalingsgegevens (bankrekeningnummer)
 • informatie over met welk apparaat u onze website heeft bezocht, zoals een IP-adres
 • uw surfgedrag op de website
 • het besturingssysteem, browsertype en de internetprovider die u gebruikt
 • het internetadres van de website waarmee wordt doorgelinkt naar de Wemos website
 • overige gegevens die naar Wemos worden verstuurd, zoals een motivatiebrief en cv in geval van een sollicitatie, of bedrijfsgegevens en uw functie, wanneer u een donatie namens een bedrijf doet.

3. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wemos verwerkt uw persoonsgegevens voor de onderstaande doelen:

 • om uw donatie te verwerken en te beheren
 • om u te informeren over nieuwe campagnes
 • om onze dienstverlening te optimaliseren en om onze boodschap verder te verspreiden
 • om aan een wettelijke verplichting te voldoen die op onze stichting rust
 • om interne en externe controle uit te oefenen op onze diensten
 • om uw identiteit na te gaan (dit is bijvoorbeeld nodig als u een verzoek indient om uw persoonsgegevens te wijzigen
 • om u te benaderen voor nieuwsbrieven
 • om de website aan te passen en te verbeteren
 • om contact met u op te nemen en te reageren op door u gestelde vragen of klachten
 • om de sollicitatieprocedure met u te doorlopen.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens en door akkoord te gaan met de privacyverklaring stemt u in met het verwerken van persoonsgegevens ten aanzien van bovenstaande doelen.

4. Op deze gronden gebruiken wij uw gegevens

Wemos verwerkt uw persoonsgegevens op de basis van de volgende grondslagen:

 • u heeft aan Wemos uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de verwerking
 • de verwerking is noodzakelijk voor het aangaan of de uitvoering vaneen overeenkomst waarbij u partij bent
 • Wemos heeft een gerechtvaardigd belang voor de verwerking.

Wemos heeft de volgende gerechtvaardigde belangen:

 • onze diensten te kunnen (blijven) leveren en verbeteren
 • onze website te laten functioneren en verbeteren
 • de beveiliging van onze IT omgeving te verbeteren
 • de sollicitatieprocedure te doorlopen

5. Delen met derden

Wemos kan derde partijen inschakelen die in opdracht van Wemos persoonsgegevens verwerken. Dit kunnen zijn:

 • websitebouwers
 • opdrachtnemers/leveranciers, waaronder leveranciers van IT-diensten. Wemos maakt met deze partijen afspraken over onder meer de beveiliging van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

6. Beveiliging

Wemos treft doorlopend en structureel maatregelen om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wemos zorgt ervoor dat al haar gebruikersinstellingen, programma’s en diensten vanaf het begin van de ontwikkeling zodanig worden ingericht dat uw privacybescherming maximaal is. Waar mogelijk neemt Wemos doorlopend privacy verhogende (beveiligings)maatregelen.

7. Bewaartermijnen

Ons streven is om persoonsgegevens te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Sommige gegevens worden bewaard, omdat dit op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden uw gegevens zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn verwijderen wij uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze.

8. Uw rechten

Als er persoonsgegevens van u worden verwerkt, heeft u een aantal rechten, die hieronder uiteen worden gezet. U kunt deze rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek in te dienen bij Wemos of door een e-mail te sturen naar: service@wemos.nl. Een medewerker van Wemos zal dan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een week op uw verzoek reageren, in principe per e-mail. Als u een verzoek indient om uw persoonsgegevens te wijzigen, zullen we allereerst beoordelen of we uw verzoek in behandeling kunnen nemen. Dat kunnen we bijvoorbeeld niet doen als we uw identiteit niet vast kunnen stellen. Dan kunnen we immers niet beoordelen of u gerechtigd bent om de wijziging aan ons door te geven.

Inzage en/of wijzigen persoonsgegevens
U kunt ons op elk gewenst moment vragen welke (categorieën van) persoonsgegevens Wemos van u verwerkt, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de persoonsgegevens komen en welke bewaartermijnen worden gehanteerd. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen.

Intrekken van toestemming
U kunt uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken op elk moment eenvoudig intrekken door een email te sturen naar service@wemos.nl.

Recht om persoonsgegevens over te dragen
U kunt de persoonsgegevens die Wemos van u bewaart, opvragen via service@wemos.nl. Na ontvangst van de persoonsgegevens staat het u vrij om uw persoonsgegevens met derden te delen.

Recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen
Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van de diensten van Wemos, kunt u een verzoek indienen tot verwijdering van al uw persoonsgegevens. Dat kan via: service@wemos.nl.

Recht van bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wemos gebaseerd op de grondslagen ‘gerechtvaardigd belang van Wemos’. Indien Wemos zich op deze grondslagen baseert, maakt Wemos een belangenafweging ten aanzien van uw privacy. Het recht van bezwaar geeft u de mogelijkheid van Wemos te verlangen dat de belangenafweging nogmaals wordt gemaakt.

Recht om een klacht in te dienen of een juridische procedure te starten
U heeft altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door Wemos in algemene zin, zowel bij Wemos als bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u hier.

9. Cookie statement

Wij maken op onze website(s) gebruik van functionele, analytische en advertising cookies. Hieronder wordt per categorie uitgelegd wat deze inhouden en waarvoor we deze informatie gebruiken:

 • Functionele cookies worden ingezet om de werking van onze website(s) te optimaliseren. Zo worden ze bijvoorbeeld gebruikt voor het correct functioneren van formulieren op onze website(s).
 • Analytische cookies worden door Wemos gebruikt om de kwaliteit en de effectiviteit van de website(s) te kunnen testen en te optimaliseren.
 • Advertising cookies maken het mogelijk om jou bepaalde advertenties voor onze campagnes te laten zien.
 • Social media cookies maken handige extra’s mogelijk. Het gaat dan om bijvoorbeeld de ‘like’-knop van Facebook of de mogelijkheid om iets via Twitter te delen. Door deze cookies ‘weet’ de website die jij bekijkt of je bij Google, Facebook of Twitter bent ingelogd.

Hoe lang blijven de cookies op mijn computer, tablet of telefoon staan?
Functionele cookies worden na je bezoek van onze website(s) weer gewist. Analytische en advertising cookies worden niet automatisch gewist. Als je dat wil, kun je deze cookies zelf verwijderen. Daartoe ga je naar https://www.wemos.org (als je al eerder op de pagina bent geweest – en destijds de cookies hebt geaccepteerd – dien je via het incognito venster naar de website te gaan). Onderaan de pagina verschijnt de cookie pop-up. Daarin kun je aangeven welke cookies Wemos wel en niet mag gebruiken.

10. Vragen/klachten/opmerkingen

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Wemos, kunt u contact opnemen via service@wemos.nl of per post op het volgende adres:

Stichting Wemos
Plantage Middenlaan 14
1018 DD Amsterdam

11. Wijzigingen en toepasselijk recht

Wemos heeft het recht om deze privacyverklaring aan te passen. We zorgen ervoor dat de meest recente versie altijd op onze website beschikbaar is. Geen van de bepalingen uit deze privacyverklaring heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Wemos en u als betrokkene. Op de bepalingen uit deze privacyverklaring en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

12. Sociale media en door gebruikers gegenereerde inhoud

Op onze sociale media (waaronder Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram) kunnen gebruikers hun eigen inhoud plaatsen. Houd er rekening mee dat inhoud die u via sociale media naar Wemos zendt, door het publiek kan worden bekeken en dat voorzichtigheid geboden is bij het verstrekken van persoonsgegevens via sociale mediaplatforms. Wij zijn niet verantwoordelijk voor acties van andere personen als u persoonsgegevens op één van onze sociale mediaplatforms plaatst. Raadpleeg ook het privacy- en cookiebeleid van de sociale mediaplatforms die u gebruikt.

 

Privacyverklaring van januari 2023

Ontvang onze nieuwsbrief

 • instagram
 • linkedin
 • youtube