Partners

We werken nauw samen met een aantal Nederlandse en internationale partners.

Action for Health and Equity: Addressing medical Deserts (AHEAD)

Gedurende 26 maanden richt het project AHEAD zich op het aanpakken van zorgwoestijnen in Europa. Zorgwoestijnen zijn gebieden met relatief weinig zorgdiensten, wat leidt tot onvervulde zorgbehoeften onder de bevolking, (verdere) bevolkingsafname en marginalisering, en meer gezondheidsongelijkheden. Het project, met Wemos als penvoerder, wordt voornamelijk gefinancierd door de Europese Commissie. 

Partners:

 

International consortium promoting Covid-19 Innovations for All (CIFA)

Binnen het internationaal consortium CIFA, waarvan Wemos sinds april 2020 penvoerder is, richten de partnerorganisaties zich op het mobiliseren van steun en politieke wil voor eerlijke toegang tot Covid-19-vaccins door relevante technologieën en kennis te delen.

Partners:

 

Make Way, embracing intersectionality for health equity & justice

Het vijfjarige Make Way-partnerschap, met Wemos als penvoerder en gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken, heeft als doel het ondersteunen van gemarginaliseerde groepen, met name jeugd, zodat ze hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten kunnen uitoefenen. De partnerorganisaties gebruiken hiervoor een intersectionele aanpak. 

Partners:

 

Pillars of Health, optimising access to health workers in Europe (2020-2023)

Wemos is penvoerder van het driejarig programma Pillars of Health, dat gericht is op een eerlijke verspreiding van zorgpersoneel binnen Europa. De partnerorganisaties voeren onderzoek uit, delen data en richten zich op beleidsbeïnvloeding op zowel EU-niveau als binnen en tussen landen onderling.

Partners:

 

Weerbaar tegen pandemieën: nu en in de toekomst

In het project ‘Weerbaar tegen pandemieën: nu en in de toekomstwerken Wemos en Stichting Farma ter Verantwoording samen voor toegang tot betaalbare vaccins en geneesmiddelen voor iederéén. We sporen overheden en farmaceutische bedrijven aan om hun verantwoordelijkheden na te komen op het gebied van toegang tot levensreddende middelen door middel van analyse, bewustmaking en lobby. Dit project wordt gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij. 

Partners:

Ontvang onze nieuwsbrief

  • instagram
  • linkedin
  • youtube