Afgeronde projecten

Door de jaren heen hebben we op verschillende thema’s, programma’s en projecten gewerkt. Hieronder vind je een aantal.

“We hebben ongeveer 160 bevallingen per maand. Soms is er maar één verloskundige die alles doet. Dan raak je uitgeput en presteer je niet zoals je zou willen. Als we één of twee extra collega´s zouden hebben, zou dat beter zijn .”
Brighton, Verloskundige in Ngokwe Health Centre, Malawi

Van maart 2020 tot en met december 2022 was Wemos penvoeder van het ‘International consortium promoting Covid-19 Innovations for All’ (CIFA). Vooraanstaande deskundigen en gezondheidsorganisaties werkten hierin samen om steun en politieke wil te mobiliseren voor eerlijke toegang tot Covid-19-vaccins door het delen van relevante technologieën en kennis. De leden brachten uitgebreide kennis en ervaring in op het gebied van toegang tot medicijnen en intellectueel eigendom, evenals relevante netwerken op nationaal, regionaal (specifiek Noord- en Zuid-Amerika en de Europese Unie) en mondiaal niveau en contacten met invloedrijke media.

Onze consortiumpartners waren: Corporación Innovarte (Chile), Knowledge Ecology International (Verenigde Staten), Medicines Law & Policy (Nederland), Health Action International (Nederland) en Stichting Farma ter Verantwoording (Nederland).

Meer informatie

Van 2016-2020 maakten wij deel uit van het Health Systems Advocacy Partnership (HSAP) samen met Amref Flying Doctors, African Centre for Global Health and Social Transformation (ACHEST) en Health Action International (HAI), met financiering van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het doel was om gezondheidssystemen in Kenia, Malawi, Tanzania, Uganda en Zambia fundamenteel te versterken, met focus op seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten.  

Wemos richtte zich op twee thema’s: financiering voor gezondheid en zorgpersoneel. Wij analyseerden internationaal beleid dat gezondheidssystemen beïnvloedt, en onderzochten de effecten hiervan op de partnerlanden. Deze landenstudies gebruikten wij vervolgens voor data-gedreven lobby richting de Nederlandse overheid en relevante Europese en internationale instituties. Samen met Afrikaanse en internationale ngo’s versterkten we nationale, regionale en internationale lobby.

Het belang van sterke gezondheidssystemen

Onderstaande video legt het verband uit tussen gezondheidssystemen en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, en benadrukt dat sterke gezondheidssystemen een politieke prioriteit moeten zijn.

Meer informatie

Van 2013 tot voorjaar 2016 coördineerde Wemos het Europese project Health Workers for All (HW4All) waarin maatschappelijke organisaties uit België, Duitsland, Italië, Nederland, Polen, Roemenië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk samenwerkten om bij te dragen aan een duurzaam zorgpersoneelsbeleid wereldwijd. Projectpartners ontwikkelden en verspreiden tools voor beleidsanalyse, organiseerden workshops en dialoog op nationaal en Europees niveau. Daarnaast monitorden zij hoe lidstaten toekomstige tekorten aan zorgpersoneel in kaart brengen en aanpakken. Het project droeg bij aan de Joint Action on Health Workforce Planning and Forecasting.

Meer informatie

Ontvang onze nieuwsbrief

  • instagram
  • linkedin
  • youtube