Integriteit

Bij Wemos hechten we groot belang aan rechtvaardigheid en wederzijds respect. Dat betekent dat we de mensen en organisaties waarmee we samenwerken integer behandelen. We willen een veilige werkomgeving garanderen aan onze medewerkers en partners. Daarom hanteren een nultolerantiebeleid voor elke vorm van (seksuele) intimidatie, agressie of discriminatie op de werkvloer. Alle medewerkers kennen en committeren zich aan onze gedragscodes. 

In het geval van een incident, nemen we dat serieus en starten we onmiddellijk een onderzoek. Onderstaande regelingen zijn daarbij leidend. 

Onze regelingen

 

Ontvang onze nieuwsbrief

  • instagram
  • linkedin
  • youtube