Onze aanpak

Met een toegewijd team van experts en met partners van over de hele wereld beïnvloeden wij beleid en brengen structurele veranderingen in gang. Wij analyseren onderliggende oorzaken voor ongelijkheid in gezondheid, presenteren oplossingen en roepen op tot actie. Ons werk verbetert gezondheidssystemen en het welzijn van mensen over de hele wereld. Dit is onze aanpak:

We werken in partnerschappen
Wij werken samen met maatschappelijke organisaties uit de hele wereld, nemen deel aan Europese en mondiale netwerken, leggen contacten met experts en creëren nieuwe allianties. Het is ons doel ontwikkelingen en discussies op mondiaal en nationaal niveau met elkaar te verbinden. Wij delen ons netwerk en onze kennis actief met partnerorganisaties in lage- en middeninkomenslanden, zodat zij kunnen lobbyen bij mondiale besluitvormers. Soms betekent dit ook dat wij een stap opzij doen om ruimte te maken voor anderen.

We verzamelen bewijs
We analyseren factoren die de rechtvaardigheid in gezondheid in de weg staan en bedenken oplossingen. Meestal doen we dit samen met partners in lage- en middeninkomenslanden, op basis van hun meest urgente gezondheidsproblemen. Samen verzamelen we gedegen informatie waarop we onze standpunten en aanbevelingen voor structurele verandering baseren.

We lobbyen
Als organisatie die gevestigd is in Nederland, sporen wij onze Nederlandse regering, de Europese Unie en mondiale gezondheidsinstellingen aan om structurele oorzaken van ongelijkheid in gezondheid aan te pakken. In onze lobby werken we samen met bondgenoten over de hele wereld. We stemmen onze acties op mondiaal niveau goed af met beleidsbeïnvloeding door partners op nationaal niveau. Zo dragen we indirect bij aan veranderingsprocessen in die landen. Daarnaast stellen we machtsongelijkheid in mondiale gezondheidsinstellingen aan de kaak. Waar mogelijk maken we de weg vrij voor organisaties uit lage- en middeninkomenslanden om het voortouw te nemen bij veranderingen.

 

Onze strategie

Het plaatje hieronder geeft onze werkwijze weer. Klik erop om hem te vergroten.

Ontvang onze nieuwsbrief

  • instagram
  • linkedin
  • youtube