Nieuwe website met initiatieven voor toegang tot medische producten tegen Covid-19

9/2/2022 - Nieuws

Wemos heeft covid19response.org gelanceerd, een website met een actueel overzicht van internationale initiatieven om de wereldwijde toegang tot medische producten tegen Covid-19, zoals vaccins, medicijnen en testmiddelen, te verbeteren. De website toont de belangrijkste kenmerken van deze initiatieven en analyses van hun potentie om bij te dragen aan een rechtvaardige en effectieve aanpak van de huidige en toekomstige pandemieën. Beoordeelde initiatieven zijn onder andere COVAX, de TRIPS Waiver en de Zuid-Afrikaanse mRNA-hub.

Gelijke toegang tot medische producten

Om de huidige en toekomstige pandemieën effectief te bestrijden, is het van belang dat iedereen in de wereld toegang heeft tot relevante medische producten. Deze toegang is echter nog altijd uiterst ongelijk. Hoge-inkomenslanden kunnen hun inwoners meerdere keren vaccineren, terwijl lagere-inkomenslanden kampen met schrijnende vaccintekorten. Deze ongelijkheid leidt dagelijks tot vermijdbare sterfgevallen, persoonlijk leed en economische schade. Wemos pleit daarom voor een systeem van medische innovatie dat op de eerste plaats het wereldwijde publieke belang dient in plaats van alleen commerciële of nationale belangen.

Verschillende publieke organisaties, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie, de Wereldbank en de Europese Commissie, hebben internationale initiatieven opgezet of voorgesteld om de wereldwijde toegang tot medische producten tegen Covid-19 te verbeteren. Op covid19response.org zet Wemos deze initiatieven op een rij en beoordeelt het hun potentie om bij te dragen aan een rechtvaardige en effectieve aanpak van Covid-19. Dit aan de hand van vijf hoofdprincipes: 1) sufficiency (toereikendheid), 2) urgency (tijdigheid), 3) sustainability (duurzaamheid), 4) power balance (machtsevenwicht), en 5) public first (publiek belang voorop).

Zelfvoorziening vergroten

Duurzame, effectieve en rechtvaardige oplossingen zijn volgens Wemos initiatieven die het aantal producenten van Covid-19-producten wereldwijd vergroten en die bijdragen aan de zelfvoorziening van lage- en middeninkomenslanden. Dit maakt een einde aan de afhankelijkheid van hoge-inkomenslanden en enkele toonaangevende farmaceutische bedrijven, bevordert oplossingen die passen in de lokale context en drukt de prijzen. Investeringen in de uitbreiding van de lokale productiecapaciteit in lage- en middeninkomenslanden vergroten ook de weerbaarheid tegen toekomstige, lokale en internationale gezondheidscrises.

Wemos roept daarom beleidsmakers wereldwijd op om initiatieven te steunen die het delen van de nodige knowhow en technologie voor de productie faciliteren, zoals de Covid-19 Technology Access Pool (C-TAP) en Medicines Patent Pool (MPP). Ook de door India en Zuid-Afrika voorgestelde TRIPS Waiver verdient brede steun, omdat het – naast de huidige producenten – andere gekwalificeerde farmaceutische bedrijven toelaat om ook Covid-19-producten te produceren. De Zuid-Afrikaanse mRNA-hub boekt momenteel grote vooruitgang in de ontwikkeling van een eigen mRNA-vaccin. Het streeft ernaar vaccins lokaal te produceren en te distribueren en de capaciteit in de regio te versterken. Op deze manier biedt het model van de mRNA-hub een structurele, duurzame oplossing voor de huidige ongelijkheden in de toegang tot medische producten.

Initiatieven voor het verhogen van de financiering van preventie en bestrijding van pandemieën, waaronder uitbreiding van lokale productiecapaciteit, zoals de Global Health Threats Fund van de G20 en HERA van de Europese Commissie, zouden democratisch bestuur moeten voorstaan. Ook zouden ze voorwaarden moeten verbinden aan hun financiering die garanderen dat ontwikkelde knowhow en technologie gedeeld worden en de prijzen van medische producten eerlijk zijn. Zoals het overzicht op covid19response.org laat zien, is dit helaas nog niet vanzelfsprekend.

Voor grotere beschikbaarheid van vaccins in lage- en middeninkomenslanden op de korte termijn, moeten de donaties via COVAX worden opgeschroefd. COVAX en donaties kunnen echter niet als langetermijnoplossing worden beschouwd, omdat een dergelijk model lagere-inkomenslanden afhankelijk houdt van hoge-inkomenslanden.

Voor het complete overzicht van de initiatieven en analyses, ga naar covid19response.org.

Voor meer informatie over de achtergrond van de website en de gebruikte methode voor de analyses, ga naar covid19response.org/about.

De informatie op de website zal regelmatig worden geüpdatet en aangevuld. De website is alleen in het Engels beschikbaar.

Webinar

Op woensdag 2 maart 2022 organiseerde Wemos een webinar waarin we ingingen op:

  • de website en principes waarmee we de initiatieven hebben beoordeeld,
  • de hoofdconclusies en beleidsvoorstellen voor een rechtvaardige en effectieve aanpak van Covid-19, en
  • vragen van de webinardeelnemers.

Ontvang onze nieuwsbrief

  • instagram
  • linkedin
  • youtube