Een eerlijk systeem voor ontwikkeling van medicijnen

Deze visual illustreert de pijplijn van de ontwikkeling van medische producten, zoals medicijnen en vaccins. Het start bij fundamenteel en toegepast onderzoek op universiteiten, en gaat via onderzoek & ontwikkeling naar regulering en uiteindelijk naar productie en inkoop. 

In alle fasen van de ontwikkeling van farmaceutische producten zitten op dit moment systeemfouten die eerlijke toegang tot en betaalbaarheid van medicijnen in de weg staan. Nieuwe medicijnen worden bijvoorbeeld duurder en duurder, zonder dat farmaceutische bedrijven duidelijk maken waarom. 

Wij zijn ervan overtuigd dat de systeemfouten op te lossen zijn. Lees onder de visual wat wij denken dat daarvoor nodig is.

Wanneer beleidsmakers eerlijke toegang tot medicijnen als uitgangspunt erkennen, kan de pijplijn er als volgt uitzien:  

 • In de fase van fundamenteel en toegepast onderzoek wordt kennis geen privé-eigendom voor commerciële doeleinden, maar een wereldwijd gemeenschappelijk goed dat in dienst staat van de volksgezondheid.
   
 • Wanneer medische innovaties die ontwikkeld zijn met belastinggeld verkocht worden aan farmaceutische bedrijven, worden daar duidelijke voorwaarden aan verbonden. Bijvoorbeeld afspraken over de hoogte van de prijzen en het delen van kennis en intellectueel eigendom, zodat het belang van volksgezondheid boven commerciële belangen wordt geplaatst.
   
 • Tijdens de fase van onderzoek & ontwikkeling van producten moeten farmaceutische bedrijven transparant zijn over de kosten die ze hiervoor maken. Daarnaast wordt er geëxperimenteerd met bedrijfsmodellen die niet, of minder commercieel zijn, maar volledig gericht zijn op het publieke belang van gezondheid en toegang voor iedereen.
   
 • Voor de fase van beoordeling en goedkeuring van medicijnen stellen overheidsinstanties regels die ervoor zorgen dat alleen producten op de markt komen die ook een echt een toegevoegde therapeutische waarde hebben.
   
 • In de laatste fase van productie, levering, inkoop en distributie delen farmaceutische bedrijven hun kennis voor opschaling van de productie en het stimuleren van verdere innovatie. De prijzen worden bepaald op basis van daadwerkelijke kosten plus een vastgestelde eerlijke winstmarge, in plaats van een zelfbedachte ‘waarde voor de maatschappij’. 

Ontvang onze nieuwsbrief

 • instagram
 • linkedin
 • youtube