Nederland: investeer meer én beter in mondiale gezondheid

7/6/2023 - Nieuws

Investeren in mondiale gezondheid is effectief. Nederland moet daarom meer geld investeren in mondiale gezondheid, met name via multilaterale kanalen en zonder oormerking. Deze investering moet minder vrijblijvend zijn  door er een vast percentage (0,1%) van het BNI aan toe te kennen – en ten goede komen aan lage-inkomenslanden. Onze nieuwe infographic laat zien dat de Nederlandse overheid dit percentage de afgelopen jaren niet haalde. Bovendien staat met de aangekondigde bezuinigingen het budget voor mondiale ontwikkeling en gezondheid onder druk. Wij roepen op tot meer én betere investeringen. Want gezondheid raakt ons allemaal.

Waarom investeren in mondiale gezondheid?

De Covid-19-pandemie heeft aangetoond dat mondiale gezondheid een gedeelde verantwoordelijkheid is. Veel gezondheidsdreigingen kennen immers geen grenzen. Net als veel andere landen heeft Nederland zich gecommitteerd aan de Sustainable Development Goals (SDGs) om wereldwijd een einde te maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Naast het behalen van de doelen in eigen land, hebben we als rijk land een verantwoordelijkheid om lage- en middeninkomenslanden te ondersteunen bij het behalen van de SDGs.

Investeren in mondiale gezondheid voorkomt de verspreiding van ziekten, bespaart wereldwijd veel leed en voorkomt hoge kosten. In Nederland alleen stierven bijna 23.000 mensen aan Covid-19. Wereldwijd waren dat bijna 7 miljoen. Naast de gezondheidsschade was er bovendien enorme economische schade. De pandemie kostte Nederland 65 miljard euro. Als we beter voorbereid willen zijn op gezondheidscrisissen in de toekomst, moeten we investeren om gezondheidssystemen weerbaar te maken.

Investeren in mondiale gezondheid loont

Mondiale gezondheid is een van de beleidsterreinen waarop veel vooruitgang is geboekt. Nederland investeert in verschillende mondiale gezondheidsfondsen, met meetbare resultaten:

  • Dankzij grote programma’s zoals het Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria kregen veel meer mensen die leven met hiv toegang tot levensreddende medicijnen: van slechts 23% in 2010 tot 75% in 2021.
  • Door gezamenlijke inspanning van het vaccinatieprogramma van de WHO en lidstaten is de infectieziekte pokken (niet te verwarren met de veel mildere waterpokken), waar nog 15 miljoen gevallen per jaar van voorkwamen in 1967, volledig uitgeroeid. Ook polio is nagenoeg verdwenen, op drie landen na die kampen met ernstige conflicten.
  • Moeder- en kindzorg is wereldwijd enorm verbeterd. De Global Financing Facility droeg bij aan 103 miljoen veilige bevallingen en zorgde voor toegang tot anticonceptie voor 500 miljoen mensen.

Er is nog werk aan de winkel

Ondanks de vooruitgang zijn we er nog lang niet. De voortgang op de SDGs is sinds 2019 gestagneerd. Nog steeds overlijdt er elke twee minuten een vrouw aan complicaties tijdens de zwangerschap of tijdens de geboorte. Ook het financieren van de basisgezondheidszorg staat onder druk. De Wereldbank berekende dat er een financieringsgat is voor het behalen van Universal Health Coverage (UHC) in de 54 armste landen van wel 176 miljard US-dollars in 2030. Terwijl veel lage- en middeninkomenslanden nog herstellende zijn van de gezondheids- en economische schade door de Covid-19 pandemie kampen ze nu met torenhoge schulden, stijgende prijzen en dreigende bezuinigingen.

Nederlandse investeringen in mondiale gezondheid

Het bedrag dat Nederland investeert in mondiale gezondheid en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) schommelt door de jaren heen. In 2023 ging het om 530 miljoen euro. Dit is onder de internationale richtlijn van 0,1% van het BNI. Om dat gat te dichten zouden de uitgaven aan mondiale gezondheid en SRGR moeten stijgen naar 840 miljoen euro (0,1% van het BNI van 2021, het meest recente jaar waarvan het BNI beschikbaar is).

Oproep aan Nederland

De resultaten uit het verleden laten zien dat investeren in mondiale gezondheid écht verschil kan maken. Daarom roepen we Nederland op om het volgende te doen:

  • Respecteer de internationale richtlijn van 0,1% van het BNI als bijdrage aan mondiale gezondheid.
  • Erken officiële ontwikkelingshulp als belangrijke investering voor het behalen van de Sustainable Development Goals (SDGs) in lage- en middeninkomenslanden.
  • Investeer zoveel mogelijk ongeoormerkt, gecoördineerd en via multilaterale kanalen voor effectieve en efficiënte besteding.

 

Klik op de infographic voor een grotere versie

Infograhpic over de Nederlandse investeringen in mondiale gezondheid tussen 2018-2023

Ontvang onze nieuwsbrief

  • instagram
  • linkedin
  • youtube