Nederland steunt een mondiale ‘Covid-19 pool’

8/4/2020 - Nieuws

Nederland steunt het voorstel voor een mondiale ‘pool’ voor rechten op data, kennis en intellectueel eigendom rondom Covid-19 die vrij gedeeld kan worden. Vorige week stuurde Wemos namens 38 maatschappelijke organisaties, politieke jongerenorganisaties en 20 volksgezondheidsexperts een brief aan het kabinet, met de oproep om de wereldwijde ‘Covid-19 pool’ te ondersteunen.

Oproep: Nederland, steun het voorstel van Costa Rica

Costa Rica stuurde onlangs een brief aan Dr. Tedros, de hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het land verzoekt de WHO om een​​ wereldwijde pool te creëren voor de data, kennis en technologieën die nuttig zijn bij de preventie, detectie en behandeling van de Covid-19 pandemie. Nederland heeft aan de oproep van de ondertekenaars van de brief gehoor gegeven en steunt actief het voorstel van Costa Rica.

Zo’n pool maakt versnelde productie van de benodigde Covid-19-technologieën mogelijk. Bovendien voorziet het in de behoefte aan betaalbare producten voor iedereen ter wereld. Dat laatste is zeer relevant nu Covid-19 steeds meer landen raakt met beperkte financiële middelen en vaak zwakke zorgstelsels.

Ella Weggen (Wemos): “Verschillende regeringen hebben al geconstateerd dat het vasthouden aan rechten, data en kennis voor de productie van middelen in de strijd tegen Covid-19, niet zal leiden tot het gewenste resultaat. Nederland, Chili, Israël, Canada en Duitsland hebben al aangegeven – indien nodig – dwanglicenties in te zetten om de exclusiviteit van octrooien op te heffen. Een Covid-19 pool vergroot de kansen voor iedereen op de wereld om toegang te krijgen tot passende behandelingen.

Costa Rica, Nederland en WHO zijn positief. Volgt de rest nu ook?

Dr. Tedros van de WHO heeft eerder aangegeven positief te staan tegenover het voorstel van Costa Rica[1]. Nederland sluit zich nu hierbij aan. Nederland heeft zich de afgelopen jaren op internationaal niveau ingezet voor betere, eerlijke toegang tot betaalbare geneesmiddelen. Deze sterke positie in de internationale discussies kan de regering nu aanwenden om een dergelijke pool te ondersteunen en de rest van Europa hierin mee te nemen. De Covid-19 pool kan dan een realiteit worden.

Tom Buis (Wemos): “Nederland kan zich nu solidair tonen met alle getroffen landen en zich inzetten voor het realiseren van een Covid-19 pool. Dit is een goede eerste stap om de productie van middelen te maximaliseren en de financiële druk op zorgstelsels wereldwijd zo laag mogelijk te houden.

 

Ontvang onze nieuwsbrief

  • instagram
  • linkedin
  • youtube