Medicijnen Netwerk Nederland

Het Medicijnen Netwerk Nederland is een informeel netwerk van organisaties in Nederland die elkaar informeren over hun activiteiten en (beleids)ontwikkelingen op het gebied van medicijnen. Wemos heeft dit netwerk eind 2017 samen met KWF Kankerbestrijding opgezet.

Doel van het netwerk

Het netwerk richt zich op het verbeteren van toegang tot betaalbare medicijnen. Organisaties kunnen onderling subgroepen vormen om samen een bepaald onderwerp aan te kaarten, bijvoorbeeld door gezamenlijke lobbybrieven te schrijven of bijeenkomsten te organiseren.

Vanuit Wemos coördineren we het netwerk; we organiseren de tweemaandelijkse vergaderingen en de inhoudelijke agenda, regelen eventuele gastsprekers en zorgen ervoor dat de interesses van de verschillende leden aan bod komen.

Op de mailinglijst staan mensen van de volgende organisaties:

Daarnaast zijn er mensen op persoonlijke titel lid van de mailinglist.

Voorbeelden van resultaten van het netwerk

 

  • Nederland moet haar steun uitspreken voor een wereldwijde ‘Covid-19 pool’ waarin kennis, data en intellectueel eigendom rondom het virus vrij gedeeld worden. Dit is de kern van de brief die Wemos namens 38 maatschappelijke organisaties, politieke jongerenorganisaties en 20 volksgezondheidsexperts in maart 2020 aan de ministers Van Rijn, Kaag en Wiebes heeft gestuurd.
  • Samen met enkele leden van het netwerk hebben we overlegd over de Tien Principes voor Maatschappelijk Verantwoord Licenseren en hoe we een bijdrage kunnen leveren aan de modelovereenkomst voor universiteiten op het gebied van betaalbaarheid van medicijnen.
  • Op 16 mei 2019 organiseerden Wemos, Commons Network en de Rode Hoed het debat ‘Farma’s Other Futures’, waar artsen, onderzoekers, politici en experts alternatieven bespraken voor het huidige medicijnensysteem waarin steeds meer medicijnen onbetaalbaar zijn geworden. De complexiteit van het onderwerp was voer voor een zeer levendig debat op deze drukbezochte avond met 120 aanwezigen.
  • In een opiniestuk in De Volkskrant stellen License to Heal, Wemos en Commons Network dat ze niet achter de toolkit Maatschappelijk Verantwoord Licentiëren van de Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra (NFU) staan. Volgens hen liet de inhoud ervan te wensen over omdat de NFU te weinig rekening hield met transparantie van kostenopbouw en verantwoorde prijsstellingen van toekomstige geneesmiddelen.

Ontvang onze nieuwsbrief

  • instagram
  • linkedin
  • youtube