Lancering van de campagne ‘Kies voor een ander klimaat. Stem voor rechtvaardigheid.’

7/11/2023 - Nieuws

Vandaag lanceert een gelegenheidscoalitie van meer dan 50 maatschappelijke organisaties – waaronder Wemos – de verkiezingscampagne ‘Kies voor een ander klimaat. Stem voor rechtvaardigheid.’ In een vandaag gepubliceerd manifest roept de coalitie alle Nederlanders op hun stem te laten horen in aanloop naar de verkiezingen. De kern van het manifest is dat onze nieuwe politieke leiders menselijkheid en rechtvaardigheid als startpunt moeten nemen, wanneer ze keuzes maken die impact hebben op mensen in en buiten Nederland. 

In het bijzonder roept de coalitie Nederlanders op hun stem te laten horen op 12 november tijdens de mars voor Klimaat en Rechtvaardigheid in Amsterdam, en op 22 november in het stemhokje voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Opinieonderzoek: investeren in gezondheidszorg eerste prioriteit

I&O Research voerde in opdracht van de deelnemende organisaties een opinieonderzoek uit onder Nederlandse kiezers, dat inzicht geeft in waar zij straks hun stem op baseren en hoe zij aankijken tegen een aantal progressieve maatregelen.

Op de vraag welke maatregelen prioriteit zouden moeten krijgen, werd ‘Fors investeren in de zorg’ het vaakst gekozen (41%). Veel Nederlandse kiezers erkennen de urgentie om te investeren in gezondheidszorg en zorgpersoneel. Aangezien gezondheid niet aan grenzen gebonden is, zullen we op dit thema breder moeten kijken en ook moeten inzetten op investeringen in gezondheidssystemen, inclusief zorgpersoneel, wereldwijd. Bovendien is er een sterke relatie tussen gezondheid en klimaatverandering, een ander onderwerp dat sterk naar voren kwam als probleem dat nú om oplossingen vraagt.

  • Meer dan de helft van de Nederlanders (54%) is het eens met de stelling ‘Klimaatverandering is geen probleem van de toekomst, maar een probleem dat nu moet worden opgelost’.  
  • De helft (49%) vindt dat Nederland moet staan voor een menselijke behandeling van vluchtelingen.
  • Ten slotte vindt 46 procent van de Nederlanders dat de komende verkiezingen de kans op een socialer Nederland bieden.
Nieuwe politieke leiders moeten rechtvaardigheid als uitgangspunt nemen bij keuzes die impact hebben op mensen in en buiten Nederland. Bijvoorbeeld rond gezondheid. Want iedereen moet toegang hebben tot goede gezondheidszorg.
Tweet dit

Kans

Liana Hoornweg (directeur Partos), woordvoerder namens de coalitie: “Klimaatverandering, de wooncrisis, toenemende ongelijkheid en conflicten die mensen van huis en haard verdrijven, vragen om politieke leiders die staan voor menselijkheid en rechtvaardigheid. De resultaten van het onderzoek laten zien dat hier onder de Nederlanders draagvlak voor is, maar het is een dubbeltje op zijn kant. Daarom slaan wij als gelegenheidscoalitie nu de handen ineen om onze stem te laten horen, en het Nederlands publiek op te roepen dit ook te doen. Voor ons allemaal is dit een ultieme kans om in de stemhokjes te kiezen voor een ander klimaat. Letterlijk én figuurlijk.”

Betrokken organisaties

De gelegenheidscoalitie Kies voor een ander klimaat. Stem voor rechtvaardigheid, bestaat uit de volgende maatschappelijke organisaties: ActionAid, Aidsfonds, Akvo, Amref Flying Doctors, Both ENDS, CARE Nederland, Cordaid, De Vlinderstichting, DeGoedeZaak, Dorcas, Edukans, Fairfood, FNV, Fossielvrij NL, Free Press Unlimited, Greenpeace Nederland, Habitat for Humanity Nederland, Health Action International, Heifer Nederland, Hivos, IRC, IUCN NL, Liliane Fonds, Mama Cash, Milieudefensie, Natuur & Milieu, Netherlands Institute for Multiparty Democracy, Oxfam Novib, Partos, PAX, Plan International, Red een Kind, Right to Play, RNW Media, Rutgers, Save the Children, Simavi, SNV, Solidaridad, Stichting Mondiaal FNV, Stichting Vluchteling, The Hunger Project, Tropenbos International, VluchtelingenWerk, VSO, Wemos, Wereld Natuur Fonds, Wetlands International, Wilde Ganzen, Women Engage for a Common Future, World Vision Nederland.

Ontvang onze nieuwsbrief

  • instagram
  • linkedin
  • youtube