Hier is ons jaaroverzicht 2022!

21/6/2023 - Nieuws

In 2022 bleven we ons inzetten voor een wereld waarin iedereen zo gezond mogelijk kan zijn. Wie je ook bent, waar je ook woont. Bovendien waren er belangrijke we organisatorische ontwikkelingen; we ontwikkelden onze Strategie voor 2023-2027 en verhuisden naar een nieuw pand in het centrum van Amsterdam.

Meer besef: gezondheid kent geen grenzen

De Covid-19-pandemie – die haar einde bereikte in 2022 – deed de wereld beseffen dat gezondheid geen grenzen kent. De gezondheidswinst van het afgelopen decennium, bijvoorbeeld op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, dreigde verloren te gaan. Dat raakte vooral mensen die het al moeilijk hebben. Hierdoor ontstond momentum om de jarenlange chronische onderinvestering in gezondheids wereldwijd aan te pakken.

Kritische reflectie van onze rol

Het afgelopen jaar hebben we kritisch stilgestaan bij onze rol en de structurele impact die we willen maken. Ook hebben we onze branding aangescherpt om onze positie als oplossingsgerichte organisatie voor wereldwijde gezondheid te benadrukken. Binnen onze thema´s werkten we samen met partners en verstrekten we onze lobby met oplossingsgerichte beleidsaanbevelingen.

Voorbeelden van onze lobby

We hebben nationale regeringen opgeroepen om het versterken van de volksgezondheidsstelsels op te nemen in het pandemieakkoord – voor een grotere weerbaarheid tegen pandemieën. Daarnaast hebben we lobbytools ontwikkeld met een ‘intersectioneel’ karakter om te voorkomen dat mensen achterblijven, wat ons en andere maatschappelijke organisaties zou moeten helpen om de overlappende kwetsbaarheden van mensen te begrijpen, zoals geslacht, religie, bekwaamheid, etniciteit of sociale status, en hoe deze zijn van invloed op hun toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Bovendien hebben we ons pleidooi voor structurele investeringen in versterking van zorgpersoneel opgevoerd, onder andere in het Europees Parlement in Brussel.

Lees meer in ons jaaroverzicht (Engels).

Cover of the Wemos year overview 2022

Ontvang onze nieuwsbrief

  • instagram
  • linkedin
  • youtube